İki temel bileşeni sorunsuz bir şekilde birleştiriyoruz

İki temel bileşeni sorunsuz bir şekilde birleştiriyoruz

Hidroelektrik enerji ülkemizin başlıca alternatif enerji kaynağıdır ve ülkemizde enerji üretiminin yaklaşık üçte biri hidroelektrik santrallerinden sağlanır. Farklı hidroelektrik enerji santral türleri var.